ประวัติบริษัท

บริษัท ยีไทย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2541 สำนักงานตั้งอยู่ที่ เลขที่ 45 ซอย
เฉลิมพระเกียรติ ร.9 48 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพ ซึ่งทางบริษัทมีการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิต
และนำเข้าเครื่องกรองน้ำ ตู้น้ำหยอดเหรียญ ไส้กรอง อุปกรณ์ และชิ้นส่วนสินค้าดังกล่าวจากต่างประเทศ
รวมถึงการขายปลีก และขายส่ง ให้กับลูกค้าทั้งในกรุงเทพ และต่างจังหวัด และทางบริษัทมีสำนักงานสาขา
อยู่ที่ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ ซึ่งเป็นโรงงานที่ผลิตไส้กรองชนิดต่างๆส่งให้กับทางสำนักงานใหญ่
เพื่อจำหน่ายให้กับลูกค้า ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งไส้กรองที่เราผลิตนั้นได้การรับรองมาตรฐานสินค้า
จากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง และยังได้รับความไว้วางใจจากบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องกรองน้ำ
รายใหญ่เป็นลูกค้า และรับการบริการจากเราหลายรายและเรารับประกันว่าลูกค้าจะได้รับสินค้าที่ได้มาตรฐาน
และราคาย่อมเยาว์
บริษัท ยีไทย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
45 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 48 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพ 10250
Tel: 02-7267036 , 02-7266947-8 Fax: 02-7263734 , 02-7266882
E-MAIL :info@colandas.net